Boldklubbens historie

Generelt om GB:

Gredstedbro Boldklub er stiftet den 10/5-1941 ved en generalforsamling på Gredstedbro Hotel.
Klubben har fra starten alene haft fodbold på programmet, og kun i enkelte perioder beskæftiget sig med håndbold.
I dag står klubben også som aktiv med en Krocketafdeling og en for få år siden nystartet bordtennisafdeling.
Klubben havde før hjemme på det gamle stadion midt i Gredstedbro, men stort set siden Kongeåhallen stod færdig, i 1975, har klubben haft tilhørsforhold dertil, hvor der d.d. er 4 baner. 1 opvisningsbane, 1 lysbane og yderligere 2 træningsbaner.

Gredstedbro Boldklub har i dag ca. 200 medlemmer. Heraf 130-140 ungdomsspillere. Resten er seniorspillere, herrer som damer, og en oldboysafdeling fælles med naboklubben, Jernved IF.

Ca. 40 frivillige ledere er tilknyttet klubben. Det være sig bestyrelsesmedlemmer, trænere, kridtefolk m.m.

Sammen med Gredstedbro Borgerforening afholder Gredstedbro Boldklub hver sommer byfest. Festen afholdes i uge 23 fra onsdag til søndag. Der afholdes bl.a. reklamebanko, diskotek for ungdommen fredag, mens festlighederne kulminerer lørdag aften med et borgerbal.

Gredstedbro Boldklub afholder hvert år sin ordinære generalforsamling senest den 10. februar. Her vælges bestyrelsen, der i dag består af 5 medlemmer, for 3 år ad gangen. Samtidig fremlægges klubbens regnskab.

Hvert år, den sidste lørdag i oktober, afholder klubben sin afslutning på Gredstedbro Hotel. Festen er for alle aktive som passive medlemmer, forældre, tilskuere m.m. Under denne årlige fest, kåres også hvert år, Årets GB’ er af bestyrelsen. Prisen(en flot vandrepokal) går til en person der har ydet en flot og ekstraordinær indsats for klubben.

Her er uddrag fra Gredstedbro Boldklubs historie, i form af et hæfte der blev udgivet i forbindelse med Gredstedbro Boldklubs 50 års jubilæum i 1991.
Billedkvaliteten er desværre ikke for god.

 

GREDSTEDBRO BOLDKLUB I 50 ÅR.

Den 10. maj 1941 stiftedes GREDSTEDBRO BOLDKLUB ved en generalforsamling på Gredstedbro Hotel.

Der har også i tiden før da været aktiv idræt i byen, da Borgerforeningens bane er af ældre dato; men hvorledes det har været organiseret, kan vi ikke berette om her.

Gredstedbro Boldklub har fra starten alene haft fodbold på programmet og kun i enkelte perioder beskæftiget sig med håndbold. I de første 15 år var et “karlehold” det væsentlige sportsaktiv, ungdomshold har ikke været aktuelt. Boldklubben har endvidere i denne periode været balarrangører i ret betydeligt omfang, med mange kendte orkestre. Formålet har øjensynligt både været af selskabelig karakter og ønske om at styrke økonomien, det lykkedes ikke altid med det sidste; men helt frem til 1971 har baller været en del af klublivet.

Gredstedbro Boldklub var i halvtredserne og tresserne det væsentlige idræts- tilbud i Gredstedbro (sammen med tennis og gymnastik). Mange børn og unge har her mærket g1æden ved at deltage i en holdidræt. Det kan ikke gøres op, hvor stor social betydning, klubben har haft og har; men at sammenholdet om klubben har efterladt mange gode minder såvel hos børn som voksne er uomtvistelig.

For mange vil mindet om Gredstedbro Boldklub være stærkt forbundet med Borgerforeningens baner i Vestergade, hvor Den Gamle Krohave’s indgangssøjler giver et smuk indgangsparti med præg af en vis stolthed. Banen har været ramme om mange gode fodboldkampe, og mange borgere har gennem tiden tilbragt søndagen her som medlevende tilskuer til ungdommens udfoldelser.

Der er god grund til også her at sige Borgerforeningen tak for det gode samarbejde, der var om banen, og glæde sig over at pladsen stadig giver genlyd af barneleg.

Gredstedbro Boldklubs aktiviteter er i dag henlagt til kommunens baneanlæg ved skolen med omklædning i Kongeåhallen. Men kan kun sige, at de fysiske forhold i dag er i orden, og på et niveau, som ikke mange i klubben havde drømt om for bare få år siden, så der er god grund til også at sende kommunen en venlig tanke.

Klubben har gennem sine 50 år oplevet såvel sportslige som økonomiske op og nedture. Der har været mange, der har deltaget i bestyrelses- og lederarbejde i kortere eller længere tid. Protokollen for tiden bærer præg af foretagsomhed og vilje til at føre klubben over problemer til gavn for helheden.

I Jubilæumsåret fremstår klubben med en solid økonomi og et stor aktivitetsniveau. Det varsler godt for fremtiden.

UDPLUK AF DE MANGE VEDTAGELSER OG DRØFTELSER
I GREDSTEDBRO BOLDKLUB 1941-1991

1941: Den 10. maj 1941 blev Gredstedbro Boldklub oprettet på en stiftende generalforsamling på Gredstedbro Hotel.
Kontingentet for senior kr. 3,-, drenge 25 øre og passive medlemmer kr. 1,-. Første kamp mod Jernved den 11. maj 1941, pladestævne med afsluttende bal den 22. juni.

1942: Sportsuge fra d. 10.- 16. aug.1942 på Gredstedbro Stadion. Program: Fodbold, gymnastik og boksning.

1943: Kniber med spillere vil se tiden an. Et juniorhold blev udsat til senere. Turneringskamp den 26. april. Gredstedbro Boldklub startede kampen med 4 mand, resten kom efterhånden.

1945: Gredstedbro Boldklub’s 1. hold og et oldboyshold fra Gredstedbro spiller en kamp til fordel for Hollandsindsamlingen, der indkom kr. 40,25.
Til pladekamp i Aalbæk den 5. aug. havde bestyrelsen lovet spillerne at skaffe en bil til transport, bilen kom ikke.
Planer om start af badminton, men på grund af mangel på net blev det ikke til noget.

1946: Søndag d. 3. marts afholdtes fastelavnsfest med amerikansk lotteri. Gevinster 40 engelske cigaretter og 40 cigarer. Problemer med Borgerforeningens bane. Pladsen var for trang til både fodbold og håndbold. Planer for renovering af pladsen.
Ringridning den 16. juni – 64 ryttere deltog. Koncert med 12 mands orkester.

1947: Forhandling med hotelejer Andersen om køb af træskur til omklædning. Fra 6. – 15. juni præmieskydning på Gredstedbro Hotel.

1948: Planer for bygning af omklædningshus med toiletter blev udsat på grund af prisen 3.200,-kr.

1951: Den 4. nov. stor fest med svensk danseorkester.

1956: Gredstedbro Boldklub er igen startet efter et par hvilende år med følgende bestyrelse: Otto Nielsen, Henning Jessen, Tonni Christensen, Karl Larsen og Erik Hansen. Man startede med et B-hold og et drenge-hold i turneringen. Kontingent senior 6,-kr. og drenge 2,-kr.

1957: Afholdt bal kr. 35,- for leje af sal og kr. 95,- til musik.
Søndag den 29. sept. oprykningskamp til A-rækken. Kampen skulle spilles mod Brørup på neutral bane i Bramming. Desværre blev det til et nederlag på 6-2. Følgende spiller var med: Tonni Christensen, Leif Nielsen, Sandy Henningsen, Preben Lassen, Torben Hansen, Evan Christensen, Verner Lassen, Svend Aa. Enevoldsen, Rhod Sandergård, Hans Madsen og Conni Nielsen.

1958: Ved generalforsamlingen den 12. febr. blev man enige om, at valg til bestyrelsen skulle

gælde for 2 år ad gangen. Kontingentforhøjelse for små 2,00 – 4,00 kr. lærlinge 4,00 – 6,00 kr. og voksne 6,00 – 10,00 kr. Stigningen skyldtes ikke alene en forbedring af økonomien, men også retten til at søge om tilskud af tipsmidlerne. Præmieskydning fra den 2. – 8. juni på Gredstedbro Hotel, en stor succes, klubben blev 350,-kr. rigere. Drengehold tilmeldt privatturnering mellem Jernved, Kalvslund, Føvling, Stenderup og Gredstedbro. Den 8. Sep. finalekamp mellem Kalvslund og Gredstedbro. Gredstedbro vandt 5-2 og blev dermed ejer af den udsatte nål. Den 20. okt. gåsespil, gevinster: 12 ænder og 8 gæs. Et pænt overskud kr. 365,-. Generalforsamling den 10. dec. i Johannes Hansen’s værksted. Der skulle sælges passive medlemskort til byens borgere til 4,-kr. Man overvejer professionel træner.

1959: Klubben mønstrede nu 5 hold i turneringssammenhæng.

1960: Klubben deltager i indendørsfodbold i Vejen den 2. jan. Manglende træning og erfaring førte til aftale med Jernved om leje og træning sammen fredag aften fra kl. 23.00-24.00 i Ribehallen. Bestyrelsen vurderede den 14. marts medlemstallet og ved at realisere de skjulte reserver, skulle der være mandskab til et B-hold, junior og drenge A-hold til turneringen. B-holdet blev udmeldt på grund af manglende spillere.

1961: Økonomien var rimelig. Bestyrelsen blev den 26. jan. enige om at købe 2 nye bolde. En til junior og en til B-holdet desuden et sæt nye trøjer til B-holdet.
Midler til klubhusbyggeri stillet til rådighed.

1962: Ved generalforsamling den 1. februar stor debat om foreningens økonomi som var særdeles dårlig. Sportsligt gik man bedre tider i møde. Byggeriet af nuværende klubhus på den gamle stadion.

1963: Gredstedbro Boldklub afholder stort indendørsstævne i Ribehallen. Ved generalforsamlingen blev der tilmeldt i JBU turneringen 2 drengehold, juniorhold og 2 serie 5 hold, endvidere blev der senere tilmeldt et lilleputhold.

1964: Klubben starter nu med professionel træner, Hans Skov, Bramming. Den 8. febr. afholdes bal på det nyrestaurerede hotel i Gredstedbro. Entre’ kr. 5,- En ny epoke hvad angår økonomien syntes nu at være på vej. Drengeholdet havde været tilmeldt A-rækken og vandt kredsen med 27 point ud af 28 mulige.
Klubben afholder sin første afslutningsfest på Gredstedbro Hotel

1964_1

Bendix Bruun, Jens J. Jacobsen Jens P. Jørgensen, Knud Andersen, Steffan Bromerholm, Træner Åge Nielsen,
Børge Andersen, Lauge Nielsen, Ole T. Olesen, Peder Okholm, Leo Andersen og Anders Nielsen.

1964_2
Niels Hansen, Frank Bromerholm, Jørgen Hansen, Jørgen Erik Jørgensen, Niels Ejner Beck, Træner Hans Skov.

Holger Lauridsen, Rasse Jørgensen, Kurt Fuglebjerg, Søren Thorø Nielsen, Jens Christensen, Andres Madsen

1965: Træner Hans Skov, Bramming fortsætter som træner, betaling kr. 55,- om ugen samt 150,-kr. ekstra såfremt et seniorhold rykkede op. Klubben var repræsenteret ved JBU’s delegeret møde. Jernved kommune stillede en græsslåmaskine til rådighed (første tilskud fra Jernved Sogneråd). Klubben tegnede en lovpligtig ulykkesforsikring. Gredstedbro Boldklubs serie 4 rykkede sidste Ar op i serie 3 og vinder derefter 5 unionskampe. Med 2 kampe mere som vinder kunne det have været et Jydsk mesterskab. Klubbens kasserer kunne for første gang fremlægge et regnskab hvor der var et pænt overskud i foreningen.

Oprykning til serie III
Stående: Niels Ejner Beck, Frede Jacobsen, Erland Skøtt, Jørgen Erik Jørgensen, Hans Madsen, Træner: Hans Skov.
Holger Lauridsen, Rasse Jørgensen, Kurt Fugleberg, Frank Bromerholm, Jens Christensen, Søren Thorø Nielsen.

1966: Gredstedbro Boldklub og Gredstedbro Gymnastikforening bliver lagt sammen. Man starter nu med håndbold under Gredstedbro Boldklub. Der blev indlagt lys i klubhuset samt lys i 2 master på banen, i alt til en pris af 800,-kr.
Kjelsi Otzen, Ribe ny træner. Klubben deltager for første gang i landspokalturneringen. Der søges om brug af den nye bane ved skolen.

1967: Gredstedbro Boldklub’s 2 hold serie 5 rykker op i serie 4.

Aksel Pedersen, Ole Helle, Tommy Christensen, Mogens Bromerholm, Kurt Hansen, Ejler Thomsen, Gustav B. Andersen, Villy Nielsen, Conni Nielsen, Ejler Bonde, Chr. Thygesen, Træner Hans Skov.

Klubbens ungdomsafdeling fik en tur til en kamp i Esbjerg mellem EFB og KB. Ønsker om etablering af gasvandvarmere i klubhuset. Lysanlægget udvidet med 2 master.

1968: Borgerforeningen og Gredstedbro Boldklub afholder sommerfest på det gamle stadion. Gredstedbro Boldklub’s serie 3 spillede bl.a. mod EFB’s veteraner. Endvidere havde man besøg af en venskabsklub fra Fyn.

1969: Møde på Gredstedbro Hotel med Jernved Sogneråd om tilskud til etablering af varmt vand i klubhuset. Der blev bevilget 1.000,-kr. Henning Maa, Bramming blev ansat som spillende træner. Åge’s pokal uddeles første gang.

1970: Gredstedbro Boldklub bliver medlem af Ribe Idrætsforbund. Ungdomstrænere modtager vederlag i henhold til interessegruppen.

1971: Ribe kommune bevilger Borgerforeningen 15.000,-kr. til omlægning af stadion. Lysanlægget flyttes til baneanlægget ved skolen. Gredstedbro Boldklub’s præmiespil starter. Der blev solgt 117 lodder. Afholdelse af bal, som hidtil har været klubbens væsentligste indtægtskilde er nu slut. Der er ingen penge at hente mere. Økonomien er dårlig. Seniorspillerne betaler ekstra 5,-kr. pr. kamp for at klare klubbens forpligtelser. Gredstedbro Boldklub’s trofaste vaskekone, Olga Jørgensen gennem mange Ar holder desværre op. Forlydende om halbyggeri i Jernved.

1972: Gredstedbro Boldklub bliver sponseret med trøjer fra Landbosparekassen. Lysanlægget ved skolen flyttes igen. Denne gang på pladsen vest for kirkegården. Gredstedbro Boldklub starter piger/damer fodbold.

1973: Gredstedbro Boldklub køber 3 halbeviser a’ 10,- kr. pr. stk. Halbyggeriet kan ikke påbegyndes på grund af anlægsstop. John Lauridsen bliver udtaget til fællestræning under JBU.

1974: Forretningsudvalget for Kongeåhallen beder klubben udpege en repræsentant til videre forarbejde for halbyggeriet. Omlægning af det gamle stadion indvies 2. Påskedag. Juniorholdet deltog i fodboldstævne i Norge.

1975: Klubben vil købe en rejsekrans til Kongeåhallen den 4. april. Gredstedbro Boldklub starter indendørs træning i Kongeåhallen. Tilmelding til RAGU indendørsturnering. Den 29.10 besluttes at afholde indendørsstævne den 27. dec. for familie og gadehold.

1976: Gredstedbro Boldklub ændrer regnskabs år til kalenderåret. Udvidelse af udendørs anlæg, da halbyggeriet havde beskåret det tidligere anlæg.

1977: Ungdomsafslutning i Kongeåhallen med lidt fodbold samt pølser og sodavand. Til slut blev der vist en film om Henning Jensen. Bladet “Kongeånyt’ blev en realitet.

1978: (Gredstedbro Boldklub deltager i talentturneringen. Sommerfest blev igen planlagt sammen med Borgerforeningen med fælles morgenmad på Ambolten.

1979: Bestyrelsen indstiller at fremtidige valg til bestyrelsen gælder for 3 år ad gangen. Der diskuteres ny lysbane.

1981: Gredstedbro Boldklub deltager i Provinsbankens sommerturnering. Træningsbanen indvies, og både lysanlægget og banen er særdeles tilfredsstillende. Gredstedbro Boldklub forlader det gamle anlæg i byen, da området ved Kongeåhallen nu er fuldt udlagt. Klubben starter salg af målaktier.

1982: Sommerfesten tilføres en ny festlig aktivitet. Et stort telt, hvor byens og egnens befolkning inviteres til fælles spisning med medbragt mad. En god tradition er hermed begyndt.

1983: Gredstedbro Boldklub skal afholde Landsmesterskaberne for DDGU fra den 30 sept. til den 25. okt. Man forventede Ca. 400 deltagere, som skulle bespises i Kongeåhallen og indkvarteres på skolen.

1984: Gredstedbro Boldklub og K.H.K. var behjælpelig ved det praktiske arbejde ved Ribe Rockfestival. Gredstedbro Boldklub oldboys blev amtsmestre og deltog senere i landsmesterskabet i Birkerød.

1985: Gredstedbro Boldklubs drenge- og juniorhold deltager i Lemvig Cup. Seniorholdene starter træningen med træningsophold på RAGU i Oksbøl.

1986: Reklameskilte omkring banen udbydes til salg.

1987: Fodboldloven giver nu lov til fri udskiftning.

1988: Fredag den 17. marts rejser Gredstedbro Boldklub’s seniorafdeling på træningsophold i Barcelona. John Lauridsen og Leo Andersen havde planlagt en særdeles vellykket tur.

1990: Gredstedbro Boldklub’s bedste seniorhold afslutter sæsonen med oprykning til serie 3, hvilket gerne skulle bibeholde og videreudvikle det gode sportslige stade i klubben.

Bagerst: Villy Jørgensen, Lars Andersen, Jørgen Lauridsen, Hans Carl Iversen, Evan Sørensen, Ivan Andersen, Jørgen Nielsen, Villy Pedersen.
Forrest: Lars Rosenmai Nielsen, Morten, Søberg, Gert Jensen, Åge Lauridsen, Polle Sørensen, Klaus Enevoldsen, Jan Jørgensen

1979: Bestyrelsen indstiller at fremtidige valg til bestyrelsen gælder for 3 år ad gangen. Der diskuteres ny lysbane.

1981: Gredstedbro Boldklub deltager i Provinsbankens sommerturnering. Træningsbanen indvies, og både lysanlægget og banen er særdeles tilfredsstillende. Gredstedbro Boldklub forlader det gamle anlæg i byen, da området ved Kongeåhallen nu er fuldt udlagt. Klubben starter salg af målaktier.

1982: Sommerfesten tilføres en ny festlig aktivitet. Et stort telt, hvor byens og egnens befolkning inviteres til fælles spisning med medbragt mad. En god tradition er hermed begyndt.

1983: Gredstedbro Boldklub skal afholde Landsmesterskaberne for DDGU fra den 30 sept. til den 25. okt. Man forventede Ca. 400 deltagere, som skulle bespises i Kongeåhallen og indkvarteres på skolen.

1984: Gredstedbro Boldklub og K.H.K. var behjælpelig ved det praktiske arbejde ved Ribe Rockfestival. Gredstedbro Boldklub oldboys blev amtsmestre og deltog senere i landsmesterskabet i Birkerød.

1985: Gredstedbro Boldklubs drenge- og juniorhold deltager i Lemvig Cup. Seniorholdene starter træningen med træningsophold på RAGU i Oksbøl.

1986: Reklameskilte omkring banen udbydes til salg.

1987: Fodboldloven giver nu lov til fri udskiftning.

1988: Fredag den 17. marts rejser Gredstedbro Boldklub’s seniorafdeling på træningsophold i Barcelona. John Lauridsen og Leo Andersen havde planlagt en særdeles vellykket tur.

1990: Gredstedbro Boldklub’s bedste seniorhold afslutter sæsonen med oprykning til serie 3, hvilket gerne skulle bibeholde og videreudvikle det gode sportslige stade i klubben.

Bagerst: Villy Jørgensen, Lars Andersen, Jørgen Lauridsen, Hans Carl Iversen, Evan Sørensen, Ivan Andersen, Jørgen Nielsen, Villy Pedersen.
Forrest: Lars Rosenmai Nielsen, Morten, Søberg, Gert Jensen, Åge Lauridsen, Polle Sørensen, Klaus Enevoldsen, Jan Jørgensen

1979: Bestyrelsen indstiller at fremtidige valg til bestyrelsen gælder for 3 år ad gangen. Der diskuteres ny lysbane.

1981: Gredstedbro Boldklub deltager i Provinsbankens sommerturnering. Træningsbanen indvies, og både lysanlægget og banen er særdeles tilfredsstillende. Gredstedbro Boldklub forlader det gamle anlæg i byen, da området ved Kongeåhallen nu er fuldt udlagt. Klubben starter salg af målaktier.

1982: Sommerfesten tilføres en ny festlig aktivitet. Et stort telt, hvor byens og egnens befolkning inviteres til fælles spisning med medbragt mad. En god tradition er hermed begyndt.

1983: Gredstedbro Boldklub skal afholde Landsmesterskaberne for DDGU fra den 30 sept. til den 25. okt. Man forventede Ca. 400 deltagere, som skulle bespises i Kongeåhallen og indkvarteres på skolen.

1984: Gredstedbro Boldklub og K.H.K. var behjælpelig ved det praktiske arbejde ved Ribe Rockfestival. Gredstedbro Boldklub oldboys blev amtsmestre og deltog senere i landsmesterskabet i Birkerød.

1985: Gredstedbro Boldklubs drenge- og juniorhold deltager i Lemvig Cup. Seniorholdene starter træningen med træningsophold på RAGU i Oksbøl.

1986: Reklameskilte omkring banen udbydes til salg.

1987: Fodboldloven giver nu lov til fri udskiftning.

1988: Fredag den 17. marts rejser Gredstedbro Boldklub’s seniorafdeling på træningsophold i Barcelona. John Lauridsen og Leo Andersen havde planlagt en særdeles vellykket tur.

1990: Gredstedbro Boldklub’s bedste seniorhold afslutter sæsonen med oprykning til serie 3, hvilket gerne skulle bibeholde og videreudvikle det gode sportslige stade i klubben.

Bagerst: Villy Jørgensen, Lars Andersen, Jørgen Lauridsen, Hans Carl Iversen, Evan Sørensen, Ivan Andersen, Jørgen Nielsen, Villy Pedersen.
Forrest: Lars Rosenmai Nielsen, Morten, Søberg, Gert Jensen, Åge Lauridsen, Polle Sørensen, Klaus Enevoldsen, Jan Jørgensen  

GREDSTEDBRO BOLDKLUB’s 50 ÅRS JUBILÆUM.

Først vil jeg lykønske Gredstedbro Boldklub med sit 50 års jubilæum. Ja, der er sket meget siden jeg i begyndelsen af tresserne “debuterede” for Gredstedbro Boldklub. Dengang trænede alle hold nede i byen, på den eneste bane, der eksisterede, og man klædte om i det lille hyggelige skur, nu har man flere baner at træne på og omklædningsrum, med kantine ved hallen, jo tingene har udviklet sig siden da.

Min debut for Gredstedbro Boldklub glemmer jeg aldrig. Vi var nogle drenge på 5-6 år, miniputter var vi vist nok – man havde arrangeret en kamp mod vores lilleputter, som var mindst 2 år ældre. Vi vandt 5-3 tror jeg og allerede dengang kendte man åbenbart til aftalte kampe (gad vide hvad de store drenge tjente ved vores sejr?)

Dengang kunne jeg ikke drømme om, at jeg en dag skulle prøve både at spille på EFB’s divisionshold, det danske landshold samt professionel i udlandet.

Årene 1978-1990 kom næsten udelukkende til at dreje sig om fodbold. Jeg havde dog tid til at blive gift med Hanne, nok den vigtigste person i min fodboldkarriere.

Jeg debuterede for EFB i 1978 mod Hvidovre. Vi vandt 4-2 og jeg nåede Ca. 100 kampe i EFB. Den 12. august 1981 fik jeg så min debut for det danske landshold, da vandt vi 2-1 i Finland, og den 21. december 1981 skrev jeg så kontakt med den spanske klub Espanol. Der havde jeg 8 skønne år, hvor jeg både prøvede at spille nervepirrende bundkampe og ophidsende topkampe. Vi havde 2 sæsoner, hvor vi lå i bunden og rodede, men ellers lå holdet mest i den midterste del af turneringen, et år dog, blev vi nummer 3 i ligaen efter Barcelona og Madrid. Det er nok det år, som jeg mest husker, året efter spillede vi med i UEFA cuppen, hvor vi slog velrenomerede hold ud, men siden tabte finalen.

Så sluttede jeg i spansk fodbold med 2 sæsoner i Malaga, sportsligt lidt trist, vi lå konstant i bunden, og det sidste år rykkede vi i 2. division, men disse 9 år i Spanien gav mig mulighed for at lære et dejligt land at kende, nogle skønne mennesker et nyt sprog, og disse ting har jeg faktisk værdsat meget.

SA blev det til 28 landskampe for Danmark, hvor jeg deltog i EM i Frankrig i 1984. Men udover det – har jeg set en masse lande, fået en mase indtryk og oplevelser, og så ovenikøbet fået penge for det. Jo, det har været en priviligeret tilværelse, en tilværelse som jeg også i høj grad kan takke Gredstedbro Boldklub for.

Det arbejde, der gøres i de små klubber rundt omkring i Danmark er utroligt vigtigt. I mit tilfælde tænker jeg på trænere og ledere, som brugte en masse af deres fritid på mig. Leo Andersen eksempelvis, tog mig med til udtagelsesstævner forskellige steder i Danmark, trænede ekstra timer med mig alene. Jeg tænker også på ens forældre, Bedstefar, som også har kørt land og rige rundt med mig til kampe osv. og desuden stået med varm mad sent om aftenen.

Jeg tænker på holdkammerater, som eksempelvis Sten Thygesen, der har ofret mange fritimer sammen med mig, når vi har været “oppe og trille”, derfor skal der fra mm side lyde en stor tak til alle generelt, men specielt til de overnævnte, fordi at jeg kan se tilbage på en masse dejlige oplevelser i forbindelse med den lille runde bold.

Mit jubilæumsønske for Gredstedbro Boldklub – det skal være, at der fortsat vil være ledere som vil gøre så stort et fritidsarbejde i de små klubber, som er grundlaget for eliten.

Hilsen John Lauridsen

Træner: Leo Andersen
Bagerst: Erik Thuesen, Jens Sørensen, Steen Thygesen, John Lauridsen, Bent Jacobsen, Jan Johnsen
Forrest: Lau Thygesen, Mogens Pedersen, Klaus Thuesen, Benny Otzen, Finn Otzen.